loading

up

EVDEKİ KURS EDUGINEER A.Ş. | Online Eğitim Merkezi

KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.evdekikurs.com. internet sitesinin Eğitim Faaliyetlerini yürüten EDUGINEER A.Ş.( Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezi A1 BLOK NO 1B44, Davutpaşa-Esenler/İSTANBUL) (Bundan böyle EVDEKİ KURS olarak anılacaktır)

b) www.evdekikurs.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu EVDEKİ KURS’un sahip olduğu internet sitesi www.evdekikurs.com adresinden üyelerin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.evdekikurs.com adresine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, EVDEKİ KURS’un bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, EVDEKİ KURS tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ve kuruluşlar ile paylaşamaz; üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından EVDEKİ KURS’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, EVDEKİ KURS’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve diğer talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.evdekikurs.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmeyeceğini baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.evdekikurs.com adresini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetlerden istifadesini önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.evdekikurs.com adresinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşünceleri EVDEKİ KURS ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. EVDEKİ KURS’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. EVDEKİ KURS, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, üye yazılımı ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup EVDEKİ KURS’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından âri tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi hâlinde, EVDEKİ KURS’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. . EVDEKİ KURS’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, EVDEKİ KURS’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.evdekikurs.com internet sitesinin yazılım ve tasarımı EVDEKİ KURS mülkiyetinde olup bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikrî mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başka şirketler ve şirket ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikrî mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. www.evdekikurs.com adresinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.evdekikurs.com  web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12. EVDEKİ KURS Eğitim Sistemi, içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.evdekikurs.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.13. EVDEKİ KURS, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.14. Taraflar, EVDEKİ KURS’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 187′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Gizlilik

4.1. EVDEKİ KURS tarafından www.evdekikurs.com  internet sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.2. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz ve ödeme aşamasında doğrudan BANKA veya Ödeme Kuruluşunun Güvenli Ortak Ödeme Sistemi’ne yönlendirilir.

4.3. EVDEKİ KURS işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine standart ürün teslim, bilgilendirme ve kampanya mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya EVDEKİ KURS tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. EVDEKİ KURS, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.